Naslovnica

Sidrena morska mina SAG-1

Ovdje pišemo o mornaričkoj sidrenoj kontaktnoj mini SAG-1 koja je opremljena automatskim uređajem za sidrenje. Taj je uređaj opremljen utegom i plavljenim sidrom
27. travnja 2016. u 15:59 1 komentara 1444 prikaza
GAS
Foto: Davor Purić

Među svim eksponatima posebno zanimljivu i atraktivnu skupinu čine morske mine, osobito zbog svoje veličine i vizualnog dojma. One su posebnost u odnosu na klasično poimanje mina na kontinentu budući da je većina ljudi imala prilike vidjeti protupješačke i protutenkovske mine. Morske mine čine posebnu grupu podvodnog oružja čiji je osnovni cilj izvršiti zaustavljanje i uništavanje protivničkih brodova i podmornica, uz usporavanje pomorskog prometa i znatno angažiranje protivničkih snaga na njihovu uklanjanju, čime se dobiva na vremenu za protuudar, za osiguravanje obrane od desanta, za zaštitu pomorskih baza i slično. Povijest morskih mina seže vrlo daleko, čak u 14. stoljeće i doba dinastije Ming u Kini, a zadržale su se do danas. U bivšoj JNA nalazilo se nekoliko modela morskih mina SAG- 1, SAG-2, R-1, AIM-M70, KMD-2- 1000 i KMD-2-500. Ovdje pišemo o mornaričkoj sidrenoj kontaktnoj mini SAG-1 koja je opremljena automatskim uređajem za sidrenje. Taj je uređaj opremljen utegom i plavljenim sidrom. Mina se spušta s broda tračnicama te nakon 10–15 minuta od polaganja u more dolazi u bojevu spremnost. Mina je opremljena upaljačima »olovnim rogovima«. Nailaskom broda ili podmornice i udarom u »rog« upaljača lomi se staklena ampula s elektrolitom koja se nalazi u njemu. Dolaskom elektrolita u galvanski članak dolazi do stvaranja struje od otprilike 1,8 V. Struja se preko hidrostatskog osigurača i rukohvata odvodi do detonatora. 

Nastavak teksta čitajte u novome izdanju Vojne povijesti.