ODOROSLOVLJE HRVATSKIH ORUŽANIH FORMACIJA 1990-.1996.

Službene odore i oznake hrvatske policije od 1990. do 1994.

Marin Sabolović
21.02.2020.
u 09:19

Tijekom 1990. i 1991. službene su oznake zamijenjene, počevši od oznaka za kapu službene odore, oznake pripadnosti te ostalih dijelova koji su sadržavali socijalistička obilježja.

Godina je 1990. Milicajci, odnosno – izmjenom terminologije u lipnju – policajci Stanice javne sigurnosti Knin šalju prosvjednu notu sekretaru Saveznog sekretarijata za unutrašnje poslove Petru Garačaninu zbog navodnog otpuštanja policajaca srpske nacionalnosti.

Delegacija Republičkog sekretarijata za unutrašnje poslove na čelu sa sekretarom Josipom Boljkovcem odlazi u Knin, gdje je dočekana velikim prosvjedom ispred stanice. S obzirom na okolnosti, Republički sekretarijat morao je biti oprezan u koracima reorganizacije Sekretarijata, s tim da otpuštanje dijela Srba, iako su redovito otkazivali poslušnost, nije bilo rješenje. Međutim na temelju Zakona o unutrašnjim poslovima iz 1989. i 1990. godine svaka je republika imala pravo ustrojiti jedinice za posebne zadatke unutar Republičkog sekretarijata s kojima bi popunila redove sebi odanim ljudima. Tečaj, odnosno obuka za pristupnike policijskim snagama započela je u kolovozu 1991. No njihova prva djelovanja dogodila su se već istoga mjeseca kada je, nastavno na zapovijed o oduzimanju 60 posto naoružanja pričuvnoga sastava po stanicama javne sigurnosti, dio policajaca srpske nacionalnosti podijelio to naoružanje lokalnom srpskom stanovništvu. Na prilazima općini Knin postavljene su prepreke od balvana, a u Dvoru, Petrinji i Glini srpsko je stanovništvo provalilo u lokalne policijske stanice...

Tako počinje, kao dobar trilerski roman, priča o prvim hrvatskim oružanim formacijama – hrvatskoj policiji – odnosno priča o pripadnicima koji su te formacije činili. Njihov nemjerljiv doprinos, kako u samim počecima tako i u Domovinskom ratu, uopće je teško opisati. Na samom početku srpske pobune, gdje je svaka rutinska policijska patrola puna neizvjesnosti, trebalo je smoći hrabrosti pristupiti tečaju za temeljnu obuku redarstvenih snaga – jedinica za posebne zadatke – znanu pod imenom Prvi hrvatski redarstvenik. Tečaj je započeo u kolovozu u Policijskoj školi u Zagrebu. No kako je srpska pobuna u Hrvatskoj kulminirala, tako je do kraja 1990. godine ustrojeno više jedinica za posebne namjene po policijskim upravama te u okviru Policijske uprave zagrebačke, od kojih je najpoznatija ona iz Rakitja.

Prve službene odore RSUP-a SRH

Usporedo s nastankom jedinica za posebne zadatke, pripadnici Republičkog sekretarijata za unutrašnje poslove Socijalističke Republike Hrvatske novu su demokratsku vlast dočekali u odorama službenim milicije. Međutim tijekom 1990. i 1991. godine službene su oznake kao sastavni dio odore zamijenjene, počevši od oznaka za kapu službene odore, oznake pripadnosti te ostalih dijelova koji su sadržavali socijalistička obilježja.

Osnovni dijelovi odora zadržani su u upotrebi pa je do prve izmjene 1991. godine odora milicije ostala službena. Odora milicije SFRJ-a, samim time i RSUP-a SRH, dijelila se na službenu odoru za zimsko i ljetno razdoblje, s tim da se zimska odora u pravilu nosila od 15. listopada do 30. travnja, a ljetna od 1. svibnja do 14. listopada. Službena odora za zimsko razdoblje sastojala se od pokrivala za glavu, vjetrovke, jakne, bluze, košulje dugih rukava, kravate i hlača, odnosno za žene beretke, kostima, košulje dugih rukava i kravate. Službena odora za ljetno razdoblje sastojala se od kape, beretke, titovke, košulje kratkih rukava, jakne, hlača, a za žene beretke, košulje kratkih rukava i suknje. Kišna kabanica, opasač i cipele nisu ovisili o vremenskom razdoblju. Vjetrovka je bila izrađena od tkanine plave boje s džepovima položenima u visini prsa koji se kopčaju gumbom koji su sadržavali motiv zvijezde petokrake,

s džepom na donjem dijelu vjetrovke i uskim džepom za palicu. Vjetrovka se kopča s pet gumba, a na leđima ima dupli zaštitnu tkaninu i prorez za kapuljaču. Jakna je za ljetno razdoblje izrađena od tkanine plave boje s elastičnom tkaninom tamoplave boje na završetku jakne i rukava. Jakna se kopčala patentnim zatvaračem, s dvama džepovima u visini prsa koji su se zatvarali preklopima.

Bluza službene odore bila je sivoplave boje s kopčanjem s četirima gumbima. Na bluzi, u visini prsa te na bočnim dijelovima ušiveni su džepovi koji se kopčaju gumbima. Na ramenima bluze, vjetrovke, jakne i košulje za ljetno razdoblje ušivene su naramene trake na koje su kao najvidljiviji vanjski dio odore učvršćene naramene oznake čina. Košulja dugih rukava bila je standardnoga kroja i svjetloplave boje. Kravata je bila tamnoplave boje, vezala se pomoću kopči. Košulja kratkih rukava izrađena je od tkanine svjetloplave boje, standardnoga je kroja s džepovima u visini prsa koji se zatvaraju preklopom i kopčaju gumbom. Hlače su bile sivoplave s naborom duž prednjeg dijela hlača i džepovima ušivenima na bočnim te na zadnjoj strani hlača. Kape službene odore bile su izrađene od tkanine sivoplave boje s trakom plave na vijencu kape i lakiranim sjenilom sa zlatoveznim ornamentom ušivenim uz rub sjenila s njegove gornje strane. Sjenilo kape ljetne odore bilo je bijele, a zimske odore crne boje. Obodni remen izrađen je u boji sjenila kape i od pletenog zlatoveznog ornamenta, ovisno o funkciji. Metalni držači obodnog remena odgovarali su stiliziranom prikazu s gumbova kape zvane »titovke«, izrađene su od sivoplave tkanine sa zlatnim odnosno s plavim ispustkom, ovisno o funkciji. Opasač službene odore bio je izrađen od kože smeđe boje, s dodatnim dimenzijama manjim remenom položenim ispod desne naramene oznake funkcije, a koji je za opasač bio učvršćen kožnim vodilicama. Sastavne dijelove opasača činile su korice za lisice i pištolj, okvir pištolja, alke za palicu i ostalo. Osim službenih odora, propisane su i odore za posebne zadatke poput zimske bijele odore, odore pripadnika saobraćajne milicije, kasnije prometne policije, koju su činili dopunski dijelovi poput bijele navlake za službenu kapu i bijele narukavne dolaktice, odore motociklista, odore posade oklopnih transportera te dopunski dijelovi odore i oprema poput pulovera, potkape, zimskih čizama, itd.

Za razliku od službenih odora milicije koje su zadržane u službenoj upotrebi, oznake na odorama velikim su dijelom zamijenjene novima. Oznake su zvanja zadržane, dok su ostale oznake koje su sadržavale socijalističku ikonografiju izmijenjene već 1990. Oznaka zvanja ili funkcije izrađena je od tkanine u boji odore, a zvanje je označeno žutim trakama, odnosno metalnim zvjezdicama, ovisno o zvanju. Nova oznaka pripadnosti RSUP-a SRH sadržavala je natpis »policija«. Osim navedenih, na zapučku bluze zimske odore našivena je oznaka romboidnog oblika opšivena zlatovezom na kojoj se prvotno nalazio metalni grb SFRJ-a, a koji je uklonjen 1990. Početak korištenja novog znakovlja, koji je zamijenio ona sa socijalističkom ikonografijom, počeo je 14. lipnja 1990. godine kada je Predsjedništvo SRH donijelo odluku o promjeni terminologije i korištenja znakovlja pripadnika RSUP-a SRH.

Prva oznaka koja je korištena u prvom javnom nastupu policije RSUP-a bila je u srpnju 1990. godine na Trgu Sv. Marka u Zagrebu nakon izglasavanja amandmana na Ustav koji su, između ostalog, uključivali izmjenu državnih simbola. Tako je prigodno na Trgu Sv. Marka izvješena nova državna zastava. Tom su prigodom pripadnici policije na kapama nosili naljepnice s motivom šahiranoga grba s bijelo-crvenim kvadratima. Tek nakon postrojavanja pripadnika tečaja Prvi hrvatski redarstvenik u kolovozu 1990. nastala je i prva metalna oznaka za kape službene odore izrađena na temelju milicijske oznake. S metalne podloge oznake milicije skinuta je emajlirana zvijezda petokraka te je na njezino mjesto stavljen emajlirani hrvatski grb. Grb je sadržavao stilizirani prikaz šahovnice s naizmjeničnim crvenim i bijelim kvadratima sa stiliziranim pleterom zlatne boje u vodoravnu položaju položenim iznad šahovnice. Prva oznaka policijskih snaga prva je službena metalna oznaka u Hrvatskoj, a kasnije će postati službena oznaka Hrvatskog vijeća obrane i službeni grb Hrvatske Republike Herceg Bosne, a u nekim se županijama Bosne i Hercegovine koristi i danas. 

Osim na službenim, metalna oznaka policije nošena je i na radnim odorama sivoplave boje te ratnim prikrivnim odorama. Oznaka je korištena od 1990. do kraja 1991. godine. Krajem 1990. za potrebe službene odore policije u Industriji kovanog i obojenog metala u Zagrebu izrađene su službene metalne oznake policije. Oznake MUP-a izrađene su u više različitih verzija, sadržavale su hrvatski državni grb smješten u sredini oznake s pozlaćenom krunom iznad grba i stiliziranim prikazom pozlaćenog maslinova vijenca na donjem dijelu oznake, a ispod grba reljefno je izveden stiliziran prikaz sunčevih zraka boje metala. Grb je sadržavao prikaz šahovnice u štitu poput lire, kao i kod oznake PHR-a, bez pletenog ornamenta iznad, a s pozlaćenim prikazom krune grba RH s pet povijesnih grbova. Oznake pripadnosti na rukavu odore izrađene su u zelenoj ili sivoplavoj boji te su sadržavale polukružni natpis »policija «, izvedene velikim tiskanim slovima koji je pratio polukružni oblik oznake. Natpis i obrub duž rubova oznake izrađeni su tehnikom sitotiska bijele boje. Izrađena je u tri osnovne inačice s razlikom u boji podloge. Tako je sivoplava namijenjena za radne, plava za bunde i zelena za maskirne odore.

Oznaka s natpisom »milicija« zadržana je na košuljama i bluzi. Oznake pripadnosti policije ostat će službene do kraja 1991. godine, kada su zamijenjene novom oznakom. Oznake zvanja i funkcije na ramenima službene odore bile su sivoplave boje s opšivkom duž oznake zvanja i funkcije, tamnoplave boje za niža zvanja, a s opšivkom zlatne boje za zvanja samostalnog inspektora zaključno s republičkim sekretarom. Oznake su, kao i odore, preuzete iz Uredbe o oznakama zvanja, oznakama funkcija i uniformi ovlaštenih službenih osoba organa unutrašnjih poslova iz 1984. godine. Za prvi skup zvanja pripravnika naramene oznake sadrže bijele trake ušivene okomito na oznaku u ravnom obliku i u obliku rožnika te metalne oznake sa stiliziranom pozlaćenom zvijezdom petokrakom izrađenom tehnikom punog otiska na metalu. Za drugi skup zvanja službenih osoba naramene su oznake izrađene trakama žute boje, položenim kao i za pripravnike. Za treći skup zvanja službenih osoba naramene su oznake izrađene kombinacijom vodoravnih žutih traka i zvijezda.

Oznake funkcija izrađene su kombinacijom vodoravnih traka različite širine te stiliziranih zvijezda položenih kao i u prethodnoj skupini zvanja. Nakon svečanog podizanja zastave u srpnju 1990, ljetne odore milicije korištene su u prigodi postrojavanja polaznika tečaja Prvi hrvatski redarstvenik u kolovozu iste godine, ali ovaj put bez oznake na kapama. Odore za zimsko razdoblje korištene su tijekom prosvjeda pred sudom 5. vojne oblasti JNA, kao i u ožujku tijekom akcije na Plitvicama. U svibnju tijekom svečanog postrojavanja Zbora narodne garde i dalje su korištene zimske odore, koji je i ispratio zimske odore milicije. Tijekom svibnja, lipnja i srpnja 1991. korištene su ponovno ljetne odore koje su uvođenjem nove službene odore MUP-a izašle iz službene upotrebe.

Prve službene odore Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske

Nakon proglašenja amandmana na Ustav u prosincu 1991. i izmjene terminologije iz koje se redom izbacivalo socijalističko nazivlje, krajem 1991. godine pristupilo se izmjeni odora pripadnika MUP-a. Pravilnikom o uniformama policajaca i drugih ovlaštenih osoba Ministarstva unutarnjih poslova usvojenog u siječnju 1992. propisan je izgled odora službenih osoba. Osim odora, novim Pravilnikom propisan je i izgled policijskog znakovlja. Osnovna podjela odora uključuje policijsku službenu odoru te radnu i ratnu odoru. Obaveza nošenja službene odore odnosila se na poslove policajca propisane Zakonom o unutrašnjim poslovima, radne uniforme tijekom stručnog osposobljavanja, a obavezna je za policajce pripravnike, dok ratnu nose pripadnici posebnih jedinica policije te druge službene osobe prilikom izvršavanja borbenih zadataka. Osim službenih, radnih i ratnih odora propisane su i odore za posebne zadatke poput zimske bijele odore, odore motociklista, odore instruktora borilačkih vještina, odore pilota te dopunski dijelovi odora i oprema poput pulovera, čizama, kacige i sl. Jednako tako propisani su i dodatni dijelovi pripadnika prometne policije: bijele navlake namijenjene za rukav odore i bijela navlaka za kapu. Izgled i kroj svih dijelova odore navedeni su u Pravilniku.

Odore su bile u upotrebi od kraja 1991. do 1995. godine, kada se pristupilo njihovoj izmjeni. Službene odore izrađene su za zimsko i ljetno razdoblje, ovisno o vremenskim prilikama i godišnjem dobu, s razlikom u sirovinskom sastavu tkanine. Sastavni dio zimske odore bili su službena kapa, beretka, vjetrovka s uloškom (preuzeta od milicije), bluza, košulja dugih rukava, kravata i hlače, a za žene beretka, košulja dugih rukava, kravata, suknja, hlače i vjetrovka s uloškom. Sastavni dio ljetne odore bili su službena kapa, beretka, košulja kratkih rukava, hlače, a za žene beretka, suknja, hlače i košulja kratkih rukava. Bez obzira na razdoblje nošenja, sastavni dio odore bili su kišni ogrtač, opasač i cipele. Kišni ogrtač izrađen je od tkanine plavozelene boje, sadrži pojas, kapuljaču i kose džepove u donjem dijelu ogrtača. Bluza odore izrađena je od tkanine tamnoplave boje s kopčanjem na patentni zatvarač. U visini prsa ušivena su dva džepa koja se kopčaju gumbima na čijem se naličju nalazi reljefno otisnut akronim RH. Na lijevoj strani bluze iznad džepa nalaze se dva metalna prstena na koje se učvršćuje posebna oznaka ovlaštenja. Košulja zimske odore uobičajenoga je kroja, svjetloplave boje, a kravata je tamnoplava. Košulja ljetne odore uobičajenoga je kroja te sadrži džepove u visini prsa koji se kopčaju gumbima. Ispod košulje pripadnici policije nosili su majicu u boji košulje. Hlače su tamnoplave uobičajenoga kroja s naborom duž hlača. Vjetrovka, kišni ogrtač, bluza i ljetna košulja sadrže ušivene držače za naramene oznake zvanja. Službena kapa policijske odore izrađena je od tkanine tamnoplave boje s blago povijenim tjemenom. Na stranice kape navučena je traka plave boje, a velik je obod opšiven svjetloplavim opšivkom. Sjenilo je crne boje i lakirano, a iznad njega nalazio se žuti tropleti obodni remen.

Metalni držači okruglog su oblika, patinirani, a tehnikom izrade odgovaraju gumbima odore. Beretka je izrađena od tamnoplave tkanine. Na prednjem dijelu beretke, koji je nosiocu beretke u ravnini desne sljepoočnice, nalazila se metalna oznaka MUP-a. Sastavni dio svake odore činio je opasač izrađen od kože crne boje. Opasač je sadržavao dopunske dijelove poput korica za lisice i pištolj, okvir streljiva, alke za palicu i ostalo. Na središnjem dijelu opasača nalazi se kopča izrađena od posrebrenog metala. Na središtu kopče pričvršćen je stilizirani posrebreni prikaz oznake policije s akronimom RH okružen tropletom. Prvom izmjenom odora izrađene su i posebne odore pripadnika MUP-a u pratnji predsjednika Republike. Za Jedinicu osiguranja predsjednika pri MUP-u izrađena je svečana odora motociklista isključivo za protokolarne potrebe osiguranja predsjednika. Jakna svečane odore izrađena je od kože bijele boje s dvorednim kopčanjem s četirima gumbima te stiliziranim naramenim oznakama ispletenim zlatnim pleterom i tropletom vrpcom koja se nosi oko lijevog ramena. Hlače odore izrađene su od kože crne boje s bijelim ispustkom duž bočnih strana hlača. Beretka je izrađena od tkanine svjetloplave boje s kožnim ispustom duž otvora beretke.

Izmjenom odora pripadnika MUP-a krajem 1991. zadržana je metalna oznaka za kape službene odore, a pristupilo se izmjeni oznake pripadnosti. Oznaka pripadnosti policiji izrađena je na svjetloplavoj podlozi u obliku štita te je opšivena žutim obrubom koji prati oblik oznake. Na gornjem dijelu u polukrugu tiskanim je slovima izvezen naziv policija bijelim koncem, u sredini oznake žutim koncem izvezen je stilizirani akronim RH, a ispod akronima crnim koncem izvezen je akronim MUP.

Središnji dio oznake koji uključuje akronime opšiven je tropletim ornamentom žute boje. Pozadinu akronima čini stilizirani prikaz sunčevih zraka izvezen bijelim i crnim koncem. Oznake pripadnosti MUP-u RH nošene su na oba rukava odore policije, a korištene su od kraja 1991. te su u upotrebi ostale i nakon Domovinskog rata. Oznaka pripadnosti Jedinici osiguranja predsjednika izrađena je od tkanine plave boje. U sredini oznake nalazio se vezeni prikaz znaka sa zastave predsjednika RH izvezenog u izvornim bojama. Uz rub oznake žutim je koncem izvezen ispust. U drugoj inačici oznake uz rub je našiven ispust s kombinacijom crvenih i bijelih kvadrata te oko njega uži ispust izvezen zlatnim koncem. Na sredini beretke nalazila se posebna oznaka sa stiliziranim prikazima grba RH i oznake predsjednika Republike, odnosno s obrnutim redoslijedom grbova u drugoj inačici oznake. Oznake su našivene u izvornim bojama na tkanini u boji beretke sa zlatnim ispustkom duž ruba oznake. Pravilnikom o uniformama policajaca i drugih ovlaštenih osoba Ministarstva unutarnjih poslova propisane su i posebne prsne oznake te oznake za ovlaštene osobe službenih osoba MUP-a. Posebne oznake nosile su se iznad desnog džepa jakne, bluze ili košulje (osim letačke oznake MUP-a koja se nosila iznad posebne oznake ovlaštenja).

Oznaka granične policije izrađena je tehnikom punog otiska na polukružnoj, kasnije pravokutnoj podlozi, pozlaćene i patinirane crvene mjedi sa stiliziranim prikazom zastave i hrvatskoga grba izrađene u obojenom emajlu. Lijeva i desna strana oznake sadržavala je stilizirani tropleti ornament. Oznaka pomorske policije izrađena je kao i oznaka granične policije, s razlikom u središnjem dijelu oznake. U središtu se nalazi tamnoplavi emajlirani pravokutnik, a u središtu pravokutnika izveden je pozlaćeni stilizirani prikaz sidra s grbom u sredini, odnosno bez grba u drugoj inačici. Letačka oznaka MUP-a izrađena je od pozlaćene i patinirane crvene mjedi, a sadrži stiliziran prikaz krila razvijenih oko stiliziranoga hrvatskog grba. Grb je sadržavao emajliranu šahovnicu i krunu izvedenu u pozlati. Posebna oznaka ovlaštenja službene osobe izrađena je tehnikom punog otiska, pozlaćene, posrebrene i patinirane crvene mjedi, okruglog je oblika i sastojala se od triju kružnih ornamenta.

U središnjem kružnom ornamentu oznake nalazio se posrebreni stilizirani akronim RH s pozadinom stiliziranoga prikaza sunčevih zraka koji se radijalno širi iz središta. Iznad akronima u unutarnjem kružnom posrebrenom ornamentu nalazio se natpis »policija« izveden tiskanim slovima plave boje. Ispod akronima u stiliziranom posrebrenom ornamentu vrpce nalazio se gravirani broj službene osobe. Vanjski kružni pozlaćeni ornament sadrži stilizirani troplet. Oznake zvanja na ramenima službene odore pripadnika MUP-a bile su plave boje s opšivkom tamnoplave boje duž oznake zvanja, a opšivkom zlatne boje za oznake zvanja i funkcije za radne odore izrađene su od smeđezelene tkanine, a za ratne odore od tkanine maskirne boje. Naramene oznake koje su nošene na bluzi i košulji izrađene su od istog materijala kao i bluza, a naramene oznake na kišnom ogrtaču izrađene su od gumirane sintetičke tkanine. Za prvi skup zvanja službenih osoba naramene oznake sadrže žute trake ušivene okomito na oznaku u ravnom obliku i u obliku pravoga kuta. Za drugi skup zvanja službenih osoba naramene oznake izrađene su kao i za prethodni skup, ali s metalnim oznakama s prikazom šestokrake zvijezde. Oznake funkcije ministra, zamjenika ministra i pomoćnika ministra unutarnjih poslova izrađene su istom kombinacijom kao i oznake druge skupine činova.

Osim spomenutih, Uredbom o oznakama zvanja i funkcija te uniformi ovlaštenih i službenih osoba Ministarstva unutarnjih poslova propisane su i naramene oznake pripravničkih zvanja. Oznake pripravničkih zvanja izrađene su kao i ostale, s osnovnom razlikom u boji vodoravne trake koja je u ovom slučaju bijele boje. Oznake zvanja na ramenima odore koristile su se od druge polovice 1991. do 1995. godine. Detaljnije o odorama, kao i o kronici događaja koji su pratili uvođenje i izmjenu službenih odora policije pročitajte u knjizi »Odoroslovlje hrvatskih oružanih formacija 1990. –1996.« U nastavku feljtona bit će govora o službenim odorama policije nastalih nakon druge izmjene odora 1994. godine. Osim spomenutoga, bit će riječi i o odorama Specijalne policije u Domovinskom ratu te o uvođenju svečanih odora Specijalne policije i njihovoj djelomičnoj izmjeni, kao i o službenim odorama Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Tekst je prvotno objavljen u tiskanom izdanju časopisa u veljači 2016.


 

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Želite prijaviti greške?

Još iz kategorije