Naslovnica

Službene i svečane odore i oznake policije od 1995. te radne i svečane odore specijalne policije od 1991. do 1997.

Paralelno s izmjenama službene odore policije uvodi se i siva radna odora, međutim tijekom 1991. u upotrebu je ušla i specifična radna odora specijalne policije, koja je ujedno i službena.
16. travnja 2020. u 08:38 1 komentara 645 prikaza
Foto: Marin Sabolović

Nove službene odore policije 1991. zadržane su u upotrebi i nakon završetka Domovinskog rata, s izmjenama tek pojedinih dijelova.

ORUŽANE SNAGE RH Odore i znakovlje Oružanih snaga RH od 1992. do 1993.

Osim izmjena kapa i uvođenja dodatnih dijelova poput zimske bunde i kožne jakne, uvedena je i svečana odora koja se sastoji dijelom od službene, a dijelom od novouvedenih dijelova poput bijele košulje, kravata i sl. Paralelno s izmjenama službene odore policije uvodi se i siva radna odora, međutim tijekom 1991. u upotrebu je ušla i specifična radna odora specijalne policije, koja je ujedno i službena, a koja je korištena tijekom cijeloga Domovinskog rata. S obzirom na to da je specijalna policija zasebna sastavnica unutar Ministarstva s vlastitim zapovjednim tijelom – Odjelom specijalne policije, ali i zbog posebnosti djelokruga specijalne policije i uvjeta rada, službena odora specijalne policije sastojala se od svakodnevne radne odjeće propisane zakonskim propisom. Stoga nije postojala odora nalik službenoj policijskoj; nakon 1996. godine uvodi se i svečana odora specijalnih jedinica policije. Ideja o izradi i korištenju svečanih odora zasigurno je vezana uz posebne odore koje su izrađene u ranoj fazi Domovinskog rata i usputno hrvatskih oružanih formacija. One su bile namijenjene ceremonijalnim radnjama poput uniformiranih pripadnika u povijesno-tradicijskim odorama ili pak pripadnika Odjela za osiguranje predsjednika u motociklističkim odorama nastalima modificiranom odorom motociklista i bijelom svečanom bluzom.

Povijesno-tradicijske odore prvi su puta korištene prigodom postrojavanja Zbora narodne garde 28. svibnja 1991. godine. Tijekom 1991. godine izrađene su i posebne odore motociklista. Usprkos tomu što su spomenute postrojbe bile sastavnice Ministarstva unutarnjih poslova, kasnijom reorganizacijom oružanih formacija one ipak ulaze u okvir Ministarstva obrane i gube izravnu vezu s MUP-om. Tako Odjel osiguranja predsjednika Republike u eskortnoj pratnji s ustrojem 1. HGZ-a postaje zasebna cjelina u okviru Četvrte gardijske bojne posebne namjene.

Svečane odore Ministarstva unutarnjih poslova

Svečane odore MUP-a dijele se na svečane odore temeljne i prometne policije i svečane odore specijalnih jedinica policije. Svečane odore temeljne policije izvedene su uvođenjem bijele košulje i svečanih inačica kravate korištenih u okviru službene odore, dok su svečane odore specijalnih jedinica policije uvedene u cijelosti, s obzirom na to da je službena odora specijalnih jedinica bila ujedno i radna odora. Svečane odore MUP-a propisane su Uredbom o odorama Ministarstva unutarnjih poslova usvojenom 1996. godine. Međutim korištenje propisanih odora započelo je godinu dana ranije u onom obliku propisanom uredbom, a gotovo dvije godine ranije u obliku koji nije propisan prethodnim Pravilnikom o uniformama policajaca i drugih ovlaštenih osoba Ministarstva unutarnjih poslova usvojenim 1991. U prigodi Dana policije 29. rujna 1994. godine pripadnici MUP-a nosili su službene odore s bijelom košuljom, umjesto pravilnikom propisane plave, a izrađene su i nove bluze koje su se kopčale gumbima i sadržavale su, poput odora Oružanih snaga, džepove u visini prsa i na bočnim stranama.

ODOROSLOVLJE HRVATSKIH ORUŽANIH FORMACIJA 1990-.1996. Službene odore i oznake hrvatske policije od 1990. do 1994.

Izmjena službenih odora i uvođenje svečane odore Ministarstva unutarnjih poslova

Usprkos tomu što su 1994. godine prvi put korištene svečane odore s izmijenjenom bluzom, sredinom 1995. godine uveden je nov način nošenja svečanih odora s novim dijelovima, koje su uključivale i službenu odoru. Izmjena odora koja je načelno uključila izmjenu kapa i uvođenje dodatnih dijelova odora poput zimske jakne. Odore su izmijenjene između svibnja i lipnja 1995. godine, a do kraja godine korištena je i novonastala svečana odora. Službene odore, s time i svečane, izrađene su za zimsko i ljetno razdoblje nošenja, ovisno o vremenskim prilikama i godišnjem dobu.

Sastavne dijelove zimske odore činili su vjetrovka, jakna, kapa, beretka, bluza, košulja dugih rukava, kravata i hlače, a za žene beretka, vjetrovka, jakna, bluza, košulja dugih rukava, kravata, suknja i hlače. Sastavne dijelove ljetne odore činili su kapa, beretka, košulja kratkih rukava i hlače, a za žene beretka, košulja kratkih rukava, suknja i hlače. Neovisno o vremenskom periodu nošenja sastavni dijelovi odora bili su kišni ogrtač, opasač i cipele.

Bluza odore izrađena je od tkanine tamnoplave boje s kopčanjem na patentni zatvarač. U visini prsa ušivena su dva džepa koji se kopčaju gumbima. Na lijevoj strani bluze iznad džepa nalazila su se dva metalna prstena na koje se učvršćuje posebna oznaka ovlaštenja. Hlače su tamnoplave boje, uobičajena kroja s naborom duž hlača. Košulje su izrađene od tkanine bijele boje. Košulja za ljetno razdoblje sadržavala je naramene trake i džepove u visini prsa koji se kopčaju preklopima, dok košulja za zimsko razdoblje nije sadržavala spomenute elemente. Službena kravata bila je tamnoplava. Svečana kravata za policajce, zaključno s funkcijom mlađeg pripravnika za inspektora, bila je bijele, a sadržavala je uzorak tamnoplave boje. Kravata za policajce s funkcijom mlađeg inspektora zaključno s funkcijom ministra unutarnjih poslova bila je tamnoplave boje, a sadržavala je uzorak žute boje. Uzorak je sadržavao u nizu ponovljene oznake MUP-a, položene dijagonalno, a između njihovih redova nalazile su se dijagonalno položene linije. Službena kapa izrađena je od tkanine tamnoplave boje s blago povijenim tjemenom. Veliki obod kape bio je osmerokutnog oblika, s tim da se jedan kut nalazio iznad službene metalne oznake položen okomito na središte oznake.

Oznaka pripadnosti nalazila se na sredini povijenog dijela oboda kape. Na stranice kape navučena je traka crne boje s prikazom tropleta žute boje za policajce funkcije mlađeg inspektora, zaključno s funkcijom ministra unutarnjih poslova, i prikazom tropleta bijele boje za policajce, zaključno s funkcijom pripravnika za mlađeg inspektora. Rubovi trake opšiveni su linijom u boji tropleta. Sjenilo kape i obodni remen izrađeni su od umjetne kože crne boje. Metalni držači obodnog remena zadržani su kao kod kapa policije izrađenih prilikom prve izmjene službenih odora. Metalna oznaka pripadnosti za kapu pozlaćena je i izrađena tehnikom otiska na metalu, a sadržavala je stilizirani emajlirani prikaz hrvatskog državnog grba s pripadajućim bojama. U pozadini grba nalazio se stilizirani prikaz sunčevih zraka koje se radijalno šire iz središta oznake. U donjem dijelu oznake u obliku polumjeseca nalazi se stilizirani prikaz maslinova vijenca koji u polukružnom obliku okružuje državni grb. Sastavni dio svake odore činili su opasač i cipele, izrađeni od kože crne boje. Opasač je sadržavao dopunske dijelove poput korica za lisice, okvir streljiva i pištolj te alke za palicu, međutim u svečanom obliku uglavnom se koristio samostalno, bez dopunskih dijelova. Na središnjem dijelu opasača nalazi se kopča izrađena od posrebrenog metala, sa stiliziranim posrebrenim prikazom oznake policije s akronimom »RH«.

Oznake zvanja na ramenima službene odore pripadnika MUP-a izvedene su u dvije inačice, prvoj usvojenoj 1991. i drugoj usvojenoj 1996. Prve inačice činova izrađene su od tkanina plave boje s opšivkom tamnoplave boje duž oznake zvanja. Za prvi skup zvanja službenih osoba naramene oznake sadrže žute trake ušivene okomito na oznaku u ravnom obliku i u obliku pravoga kuta. Za drugi skup zvanja službenih osoba naramene oznake izrađene su isto kao i za prethodni skup, ali s metalnim oznakama s prikazom šestokrake zvijezde izrađene od mjedi koja se nalazila iznad traka. Druge inačice oznaka funkcija izrađene su od tkanine tamnoplave boje. Za prvu skupinu službeničkih mjesta službenih osoba naramene oznake sadržavale su bijele trake sa stiliziranim tropletom, ušivene okomito na oznaku u ravnom obliku ili obliku rožnika. Za drugi skup oznake službeničkih mjesta službenih osoba naramene oznake izrađene su isto kao i za prethodni skup, s razlikom u boji i prikazu rombova ušivenih duž longitudinalnog središta oznake. Svi prikazi za ove skupove službeničkih mjesta izvezene su žutim koncem. Oznake položaja ministra, zamjenika ministra, tajnika ministarstva i pomoćnika ministra unutarnjih poslova izrađene su opšivkom pravokutna oblika i stilizirana prikaza tropleta za svaku oznaku položaja, s razlikom u prikazu unutar opšivka.

DRUGI SVJETSKI RAT Oznake na odorama na Istočnom bojištu

Kronologija korištenja radne odore specijalne policije

Zbog povećane potrebe za uspostavom narušenog javnog reda i mira u Hrvatskoj, neposluha i otkazivanja poslušnosti unutar samih struktura policije, ustrojavaju se posebne jedinice policije koje krajem 1991. mijenjaju naziv u specijalne jedinice policije. Zapovjedno tijelo tih snaga MUP-a bio je Odjel specijalne policije u MUP-u. Iako je specijalna policija zasebna sastavnica unutar MUP-a s vlastitom zapovjednom strukturom, zbog posebnosti djelokruga specijalne policije i uvjeta košulju oznake šivane na platnu, a za bundu na čoji. Oznaka za lijevi rukav odore bila je okruglog oblika sa zlatoveznim opšivkom duž cijele oznake. Oznaka je sadržavala polukružni natpis »policija«, s oznakom policije koji sadrži akronim »RH« izvezen žutim koncem i akronim »MUP« izvezen crnim koncem.

Akronimi su okruženi tropletim ornamentom, a pozadina je sadržavala stiliziran prikaz sunčevih zraka. Oznaka za desni rukav odore posebnog je oblika koji podsjeća na amforu. Naime oznaka je izrađena u sklopu uvriježenih oznaka za specijalne jedinice, sadržavala je prikaz mača s oštricom okrenutom prema gore i dvije munje preko njega, izvezene žutim koncem. S obzirom na to da u svijetu ta oznaka sadrži tri munje, oznaka posebnih jedinica MUP-a po tome je posebna. Kao i kod oznake za lijevi rukav odore, oznaka je sadržavala žuti opšivak duž cijele oznake. Posebna oznaka pripadnosti jedinici policije našivena je iznad desnog džepa odore, pravokutnog je oblika i izrađena je od tkanine zelene boje na kojoj je žutim koncem i tiskanim slovima našiven naziv »specijalna policija « za pripadnike sjedišta SJP-a, »antiteroristička jedinica Lučko« za pripadnike istoimene postrojbe, »specijalna jedinica policije« i iznad toga naziv policijske uprave za pripadnike određene policijske uprave te »specijalna policija« i ispod nje »zrakoplovna jedinica« za pripadnike zrakoplovne jedinice.

Osim posebne oznake pripadnosti zrakoplovnoj jedinici, piloti su nosili i letačku oznaku MUP-a izrađenu od tkanine zelene boje, na kojoj je žutim koncem izvezen stilizirani prikaz identičan metalnoj letačkoj oznaci MUP-a, hrvatski grb između raširenih krila. Oznake radnih mjesta pripadnika specijalnih jedinca policije koriste se tek stupanjem na snagu Pravilnika o odori i znakovlju pripadnika specijalne policije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Oznake radnih mjesta SJP-a nose se iznad lijevog džepa odore. Oznake su izrađene u obliku pravokutnika do čina pomoćnika zapovjednika u SJP-u i ATJ-u, šefa tehničke službe u zrakoplovnoj jedinici i pilota I. kategorije u zrakoplovnoj jedinici te u obliku osmerokuta od čina linijskog inspektora u sektoru SP-a, zapovjednika SJP-a, zamjenika zapovjednika ATJ-a, donačelnika odsjeka u sektoru specijalne policije i šefa pilota u zrakoplovnoj jedinici. Oznake su izrađene od tkanine zelene boje. Prva skupina radnih mjesta označavala se rombom bijele ili žute boje, a oznaka je, kao i romb, opšivena crnim opšivkom. Za drugu skupinu činova oznake su izrađene u obliku pravokutnika ili osmerokuta s prikazom pletera i šestokrake zvijezde izvezenih žutim koncem.

DOMOVINSKI RAT - OPREMA Kacige koje su sačuvale glave

Svečana odora pripadnika specijalne policije

Svečana odora specijalne policije uvodi se tek nakon završetka borbenih aktivnosti na hrvatskom tlu. Odora je izrađena po uzoru na službene odore oružanih snaga, a kapa po uzoru na osmerokutnu kapu policije. Sastavne dijelove zimske odore činili su kapa, beretka, bluza, košulja dugih rukava, kravata, hlače i tropleta vrpca. Ljetnu odoru činili su pokrivalo za glavu, košulja i hlače, u iznimnim slučajevima i tropleta vrpca. Bluza je izrađena od tkanine svijetlozelene boje, kopča se u dva reda sa po trima gumbima. U visini prsa i na bočnim stranama bluze ušiveni su džepovi koji se kopčaju preklopima.

Džepovi u visini prsa dodatno se učvršćuju gumbima. Na ramenima odore izvedene su naramene trake s oznakama čina. Oko desnog ramena izvedena je tropleta vrpca. Iako je tropleta vrpca u odoroslovlju najčešće znak odlikovanja ili završene izobrazbe nositelja, u ovom je slučaju isključivo dekorativnog karaktera. Košulja je bijele boje, a rasporedom i razlikom između ljetne i zimske odgovara košulji svečane odore temeljne policije. Hlače su klasična kroja, izrađene u boji odore. Kravata rasporedom motiva odgovara kravati temeljne policije. Sive je boje s oznakom posebnih jedinica u izvornim bojama, u redovima odvojenim dezenom zelene boje. Motivi oznake specijalnih jedinica izvedeni su u izvornim bojama. Kapa krojem odgovara kapi temeljne policije, međutim izgledom se razlikuje u više elemenata. Kapa je izrađena u boji odore, na stranice kape navučena je traka s izvedenim pleterom duž trake. Obodni remen izveden je zlatovezom te podijeljen u tri dijela, sa središnjim dijelom s naizmjeničnim ispupčenim kvadratima.

Sjenilo kape izrađeno je od umjetne kože s donje strane sjenila, te od tkanine u boji odore s gornje strane na koju su našiveni zlatovezni stilizirani uzorci stiliziranih prikaza munja. Po jedan sa svake strane zaključno s načelnikom sektora Specijalne policije, a po dva stilizirana prikaza munje s obje strane sjenila zaključno s Ministrom unutarnjih poslova. Oznaka pripadnosti specijalnim jedinicama policije za kapu izrađena je tehnikom punog otiska na metalu. Osnovni motiv odgovara motivu oznake pripadnosti policije, s tim da su motiv grba i podloga zasebni elementi. Ispod grba izvedena je oznaka specijalnih jedinica u oblika amfore sa stiliziranim prikazom munja. Držač obodnog remena izrađen je tehnikom šupljeg otiska na metalu, okruglog je oblika s motivom znaka specijalnih jedinica izvedenog u središtu.

Sastavne dijelove odore činili su remen za hlače i cipele izrađeni od kože crne boje. Kopča je opasača pozlaćena, izrađena tehnikom punog otiska na metalu, na čijem je središtu učvršćen znak specijalnih jedinica. Osim spomenutih, sastavni je dio odore tropleta vrpca izvedena od žutog pletiva s metalnim pozlaćenim završecima. Na ramenima košulje ljetne odore i bluze izvedene su oznake pripadnosti specijalnoj jedinici policije. Oznake pripadnosti ušivene na nadrukavlju odgovaraju oznakama s radnih odora.

Djelomična izmjena svečanih odora specijalnih jedinica policije

S uvođenjem svečanih odora Oružanih snaga Republike Hrvatske uveden je drugačiji standard izgleda odora u odnosu na službene. Kako bi se zadržao barem djelomičan identitet svečanih odora, 2001. godine izmijenjena je kapa svečane odore specijalnih jedinica policije, izrađena po uzoru na kape svečane odore OSRH-a, a uvedene su i oznake za zapučak kao sastavni dio odore. Ostali dijelovi odora nisu izmijenjeni, s obzirom na to da je kroj, s time i dvoredni način kopčanja, u najvećoj mjeri odgovarao svečanim odorama Oružanih snaga. Za razliku od prethodne osmerokutne kape, veliki obod nove kape svečane odore okruglog je oblika, sa zlatoveznim ispustom oko velikog oboda. Obodni remen izrađen je od dvaju zasebnih pletiva.

Ostali elementi kape, uključujući i oznaku pripadnosti, jesu zadržani. Oznake pripadnosti za zapučak izrađene su tehnikom punog otiska na metalu, motivom odgovaraju oznaci specijalnih postrojbi oblika amfore, s izvedenim stiliziranim prikazom munja u središtu oznake. Sa službenim odorama specijalne policije zaključena je tematska cjelina feljtona o odoroslovlju hrvatske policije. U nastavku feljtona slijede prve službene odore Oružanih snaga Republike Hrvatske i njihove izmjene koje su uslijedile prije značajnih događaja, poput prvoga vojnog hodočašća hrvatskih oružanih formacija na 35. međunarodno vojno hodočašće u Lourdes. Ta epoha obilježila je najznačajnije razdoblje od međunarodnog priznanja Republike Hrvatske 1992. do 1994, odnosno do mobilizacijskog ustroja Oružanih snaga Republike Hrvatske i pripreme za oslobodilačke vojno-redarstvene operacije.

Tekst je prvotno objavljen u tiskanom izdanju časopisa u ožujku 2016.

Franjo Tuđman FELJTON - ODOROSLOVLJE Odore posebnih sastavnica Oružanih snaga Republike Hrvatske od 1995. i uvođenje svečane odore 1996. Hrvatska vojska FELJTON Znakovlje Oružanih snaga Republike Hrvatske 1995. godine Ratno stanje Podravina i Slavonija DOMOVINSKI RAT Odore i znakovlje Republike Hrvatske od 1992. do 1993.
  • hoxesec643:

    My Boy pal makes $seventy five/hour at the web. She has been while not a assignment for 6 months but remaining month her pay became $16453 genuinely performing at the web for a few hours. straightaway from the supply   HERE☛..........www.richfly2.com